On February 5th, 2021, NeoWild signed an agreement with IUCN Netherlands to study the population characteristics of the jaguar population at the Kabalebo Nature Resort area. This area is nearly pristine, apart from a few ecotourists visiting the site every year. However, the area has an extensive trail system, making it a unique area for jaguar population studies. Jaguars prefer to walk on trails and roads because that way they can cover more ground looking for prey with less effort. Therefore, the Kabalebo Nature Resort is an ideal area: Pristine, but with trails. It will be a unique investigation, showing the population characteristics of a jaguar population in an almost untouched rainforest habitat for the first time. The data coming from this project are crucial to interpret other population studies on jaguars in more disturbed areas.

We were able to do the first fieldtrip to Kabalebo in April and will post updates on our facebook page in the coming days. Stay tuned to follow this exciting project.

Nederlands:
Op 5 februari 2021 tekende NeoWild een overeenkomst met IUCN Nederland om de populatiekenmerken van de jaguarpopulatie in het Kabalebo Nature Resort-gebied te onderzoeken. Dit gebied is bijna ongerept, afgezien van een paar ecotoeristen die de site elk jaar bezoeken. Het gebied heeft echter een uitgebreid padensysteem, waardoor het een uniek gebied is voor studies over de jaguarpopulatie. Jaguars lopen het liefst over paden en wegen omdat ze op die manier meer grond kunnen bestrijken op zoek naar een prooi met minder inspanning. Daarom is het Kabalebo Nature Resort een ideaal gebied: ongerept, maar met wandelpaden. Het wordt een uniek onderzoek dat voor het eerst de populatiekenmerken van een jaguarpopulatie in een bijna ongerept regenwoudhabitat laat zien. De gegevens uit dit project zijn cruciaal om andere populatiestudies over jaguars in meer verstoorde gebieden te interpreteren.

We hebben in april de eerste fieldtrip naar Kabalebo kunnen doen en zullen de komende dagen updates plaatsen op onze facebook page. Blijf ons volgen om dit spannende project te volgen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram